FOA

Sig det højt!

Bureau: Workz
Kunde: FOA

Korte historier der eksemplifiserer problematikker som offentlig ansatte kan komme ud for.
Brugt som oplæg til diskussion mellem medlemmerne om hvad det rigtige er at gøre i givne situationer.